Navigácia

 • Jasličková pobožnosť

  Katolícka spojená škola Nemšová Vás srdečne pozýva na

  Jasličkovú pobožnosť dňa 25.12.2018 o 15.00 hod

  v Rímskokatolíckom kostole sv.Michala Archanjela Nemšová.

  Vianoce 2018

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Mikulášku, drahý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku...

  ...- modlitby a piesne boli odmenou za Mikulášsku štedrosť.

  6.12.2018 aj na našu školu zavítal Mikuláš s dvoma čertami a anjelom.

  Pochodil a rozdal sladké odmeny na celej škole vrátane škôlkárov.

  Veľa deťom vyčaril úsmev, radosť a šťastie na tvári, ale nielen deťom ,ale i vyučujúcim.

 • Mikuláš v MŠ

  Prišiel ku nám pán Mikuláš, nemáme však preňho guláš. Len básne, pesničky a potlesk pre ručičky. Poď Mikuláš, poď k nám bližšie. Kamže by si teraz išiel? Všetci Ti spievame, na odmenu čakáme.

 • Vianočné tradície

 • Tvorivé vianočné dielne

  Tvorivé vianočné dielne

  V utorok 4.12.2018 mala MŠ sv. Gabriela Tvorivé vianočné dielne. Atmosféra bola úžasná. Deti spolu s rodičmi vyrábali nádherné vianočné dekorácie, ktoré budú odprezentované na Vianočných trhoch a tradíciách v priestoroch KSŠ 

  dňa 12.12.2018 od 12:30 hod. do 16:00 hod.

 • Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž "Moja radosť, môj strach".

  V mesiaci október sa deti z MŠ - naši predškoláci zapojili do výtvarnej súťaže s názvom "Moja radosť, môj strach", ktorú zorganizovala MŠ J. Braneckého v Trenčianskej Teplej. Vernisáž výtvarných prác prihlásených do súťaže sa konala 27. 11. 2018, kde si predškoláci prevzali ocenenie. K výhre srdečne blahoželáme!

 • Turnaj vo vybíjanej

  Turnaj vo vybíjanej

  V utorok 20.11. sme sa zúčastnili na turnaji vo vybíjanej 1. stupňa zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat. Základne kolo turnaja sa uskutočnilo na ZŠ v Tr. Teplej. Naše družstvo zložené so žiakov 4. roč., sa umiestnilo na 3. avšak nepostupovom mieste, keďže postupoval len 1. zo zúčastnených. Okrem našej školy sa zúčastnili ZŠ. J.P. Nemšová a domáca ZŠ. Tr. Teplá,

 • Olympiáda v angličtine

  Olympiáda v angličtine

  Aj tento rok žiaci druhého stupňa súťažili v školskom kole olympiády v angličtine. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší žiaci (5.-7. ročník) a ich starší kolegovia (8. - 9. ročník).

  Výsledky prvej kategórie:

  1. miesto Oliver KAIES (5.B)

  2. miesto Martin PEKARA (5.A)

  3. miesto Viki KRAJČIOVÁ (7.A)

  Výsledky druhej kategórie:

  1. miesto Radka ŠMATLÁKOVÁ (9.A)

  2. miesto Martin ZÁHOREC (9.A)

  3. miesto Laura PRNOVÁ (8.A)

  Blahoželáme a tešíme sa, ako budú naši víťazi reprezentovať školu v obvodnom kole

 • Katarínska diskotéka

  Katarínska diskotéka

  Kedy: 22. novembra 2018

  Kde: veľká telocvičňa

  Čas: 14,00 - 16,00 hod

  Info - leták

 • DOPRAVÁČIK

  DOPRAVÁČIK

  Dňa 13. 11. 2018 sa deti MŠ sv. Gabriela zúčastnili dopravnej súťaže DOPRAVÁČIK v Trenčianskej Teplej. Deťom sa darilo a zo súťaže si odniesli 1. miesto. BLAHOŽELÁME detičkám a ďakujeme za krásnu prezentáciu Katolíckej spojenej školy a MŠ sv. Gabriela na verejnosti. Ešte raz veľká vďaka :-).

 • Karate

  Karate

  Nábor na karate bude dňa 15.11.2018 o 15:30 v malej telocvični.

 • Jesenné kúzlenie

  Jesenné kúzlenie

  Koľko radosti prinesie farebná jeseň! Na kaligrafickom krúžku sme sa z nej tešili hneď dvakrát. Najprv z farieb a tvarov listov, a potom z vlastného tvorenia.

 • Domestos 2018

  Milí rodičia,

  dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o registráciu v súťaži Domestos. Súťaž sa koná v termíne od 4. 9. do 31. 12. 2018. Školu môžete podporiť aj účtenkami z nákupu produktov značky Domestos. Účtenky odovzdávajte p. uč. v triede. Pani učiteľky účtenky následne zaregistrujú do súťaže. Princípom súťaže je zbieranie bodov, a to niekoľkými spôsobmi:
  1. S deťmi plníme súťažné aktivity. Za splnenie všetkých aktivít získame na konci súťaže 500 bodov.
  2. Rodičia, príbuzní alebo priatelia školy sa zaregistrujú na www.domestospreskoly.sk, vyberú si školu (MŠ sv. Gabriela v Nemšovej ), ktorú chcú podporovať, a na e-mail im budú chodiť informácie o úspešnom splnení súťažných aktivít. Cez e-mail môžu za školu hlasovať. Za splnenú aktivitu dostane škola od jedného užívateľa jeden bod.
  3. Škola zbiera body za nazbierané účtenky a účtenky môžu užívatelia tiež nahrávať na webe. Jeden výrobok = 5 bodov.

  ĎAKUJEME!!!
  p. uč. z MŠ sv. Gabriela

 • ZLATÉ KURIATKO

  ZLATÉ KURIATKO

  Dňa 5. 11.2018 zavítalo do MŠ divadlo NA TRAKY s rozprávkou ZLATÉ KURIATKO.

  Bystrá líška presvedčí vlka, aby jej kuriatko vysedel, že im bude zlaté vajcia znášať. Z kuriatka ale vyrastie kohútik. To spôsobilo veľké množstvo komických situácií. Kuriatko sa učilo kladným ľudským hodnotám, vytváralo si vzťah k rodine. Naučilo sa, že dom, auto a peniaze nie sú výchova, ale srdiečko......

 • Dobrodružstvá ôsmakov v Smoleniciach

  Dobrodružstvá ôsmakov v Smoleniciach

  Začiatok jesenných prázdnin krúžok využil na prvé dobrodružstvo: návštevu strašidiel na
  zámku v Smoleniciach. Po asi hodinovej prechádzke zo železničnej stanice nás na nádvorí
  zámku vítal čert: neposlušní mali ísť kotol vymetať, ale my sme všetci predsa poslušní.
  V zámku bola tajomná atmosféra: pavučiny, strašidlá, talentovaní herci, tanečníci a super
  kostýmy nás vtiahli do deja rozprávky Nebojsa, do boja dobra nad zlom. Aj tí najodvážnejší
  sa naľakali, keď z dverí vybehla „mátoha“, chalani mali na mále, lebo ježibaba hľadala
  ženícha a všetci sme sa usmievali, keď Nebojsa vyslobodil princeznú.
  I. Strašková, J. Domsová

 • KRESLENIE NA ŠTRBSKOM PLESE

  KRESLENIE NA ŠTRBSKOM PLESE

  S deťmi z krúžku "Kreslenie v prírode" sme chceli kresliť Tatry. Stromy už majú jesenné farby, ale končiare hôr sme nevideli - boli ukryté v hmle. Prešli sme okolo plesa, ale stále sme boli zahalení v oblaku. Ani skokanské mostíky sme si nepozreli, sú už na súkromnom pozemku a nedá sa tam ísť. Tak sme kreslili hmlu a tatranský lišajník. Tá hmla bola nádherná! Mohli sme zažiť, aká krásna je naša slovenská príroda aj v takomto počasí, ktoré premenilo scenérie okolo jazera na priam rozprávkové. 

  Touto cestou chcem poďakovať aj rodičom, ktorí boli s nami na Štrbskom plese za ich prítomnosť a spoluvytváranie príjemnej atmosféry, ktorá nás sprevádzala po celý deň. Výlet sme ukončili tradičným kreslením vo vlaku, kde si deti domaľovali svoje obrázky. 

  pani učiteľka Jana Domsová

 • Florbal

  Florbal

  Zúčastnili sme sa základného kola florbaloveho turnaja o pohár majstra Slovenska ZŠ. V našej skupine boli okrem nás družstvá ZŠ Kubranská a ZŠ J.P. Nemšová. Po prehre 1:3 zo ZŠ J.P. a výhre 5:0 zo ZŠ Kubranská sme sa umiestnili na 2. mieste, ktoré však bolo nepostupové keďže postupovalo len 1. družstvo skupiny. Každopádne dievčatá odviedli veľmi dobrý výkon za ktorý sa im musíme poďakovať. Zúčastnené: Amália Galková, Romana Veleková, Alena Habšudová, Timea Kulova, Zuzana Pavlačková, Laura Prnová, Alexandra Sedláčková, Emma Schwandtnerová, Vanesa Šimková, Radka Šmatláková.

 • Deň jablka

  Deň jablka

  V piatok 19.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň jablka rôznymi aktivitami a súťažami. Každá trieda si vybrala nejakú farbu jablka a podľa nej boli všetci celý deň oblečení. Vyučovanie sa začalo netradične, spoločne v druháckej triede, kde si pozreli a vypočuli zaujímavú prezentáciu o jablku. Po nej pani učiteľky vyberali z jabĺk, ktoré doniesli žiaci z vlastných záhradiek, to najkrajšie a najväčšie. Dievčatá zo štvrtej triedy si prichystali aj vtipnú scénku o jablkách. Potom sa žiaci rozišli do tried, kde bola jablková hostina. Priniesli si rôzne dobroty, samozrejme vyrobené z jabĺk. Boli to jablká sušené, zavárané, odšťavené a výborné jablkové koláče, ktorými ponúkli aj ostatných v škole. Ďalej si užili rôzne zábavné súťaže, lúštenie tajničky a mnohí si pripravili i zaujímavé príbehy a básničky na tému: ,,Čo by nám povedalo jablko...“ Tí najlepší boli odmenení jablkovými medailami. Štvrtáci si vyskúšali aj pečenie jablkového koláča v kuchynke. Z tohto dňa si žiaci odniesli veľa zážitkov a vedomosť, že: ,,Jedno jablko denne odoženie lekárov.“

 • Stolnotenisový turnaj

  Stolnotenisový turnaj

  V Kubrej sme sa zúčastnili 3.10. stolnotenisového turnaja, kde sa zúčastnilo 15 škôl v 4 členných družstvách chlapcov a 4 členných družstvách dievčat. My sme sa zúčastnili len chlapčenského turnaja, kde sme nepostúpili zo 4 člennej skupiny do štvrťfinále. Zúčastnili sa Matej Motola, Simon Strnad, Simon Neuhaus a Patrik Vittek.

 • Futsale v Hornej Súči

  Futsale v Hornej Súči

  11.10. sme sa zúčastnili okresného kola vo futsale v Hornej Súči, kde sa zúčastnili okrem nás ZŠ Trencin - Dlhé Hony a ZŠ Horná Súča. Naša škola sa po výhre 3:2 so školou Trencin Dlhé Hony a prehre 13:0 s Hornou Súčou umiestnili na 2. mieste. Do ďalšieho kolá však postupovalo len 1.  mužstvo, ktorým boli domáci. Zúčastnili sa: Richard Amrich, Jakub Švančárek, Jakub Šumichrast, Jozef Bartek, Samuel Belka a Tomáš Prchlik.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria