Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola sv. Michala vznikla na podnet katolíckych rodičov a miestneho duchovného správcu p. dekana Antona Nogu a p. kaplana Jána Kušníra.

K hlavným predmetom a špecifikom katolíckej školy je okrem bežných predmetov aj náboženská výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu. Veľký dôraz sa kladie aj na výuku cudzích jazykov (Aj, Nj, Fj) a prácu s počítačom.

Ďalším špecifikom školy sú špeciálne triedy, ktoré pomáhajú handicapovaným deťom zaradiť sa do vyučovacieho procesu a pomáhajú tak i lepšiemu začleneniu takýchto detí do spoločnosti. Na druhej strane, pomáha tak zdravým deťom lepšie chápať potreby takýchto ľudí aj po skončení školy.

Dôležitou organizačnou zložkou školy je, Stredná odborná škola sv. Rafaela. Zaoberá sa prípravou mládeže inklinujúcej k cestovnému ruchu. Vznikla 1.9.2004. Prví absolventi tejto školy opustili študentské lavice
v šk. r. 2007/08.

Materská škola sv. Gabriela, je predškolské zariadenie s celodennou aj poldennou starostlivosťou (predprimárne vzdelávanie). Je určená deťom vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Škola vznikla k začiatku školského roku 2012/13 a v septembri 2013 bola začlenená do Katolíckej spojenej škole.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria