Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Výtvarná súťaž - Pravekí šamani

  Už ôsmy rok Múzeum praveku v Bojniciach organizovalo výtvarnú súťaž, v tomto školskom roku na tému Pravekí šamani. Tri triedy z celého Slovenska získali ako odmenu výlet do Prepoštskej jaskyne, kde žili neandrtálci. Zo 158 zúčastnených tried bola medzi troma víťazmi aj 7. B z našej školy. Počasie sa vydarilo, nezožral nás šabľozubý tiger. Obdivovali sme repliky pravekých nástrojov, hudobných nástrojov a šperkov. Odvážlivci si vyskúšali kostým pravekého šamana.Okrem poučnej návštevy v Múzeu praveku sme zavítali aj do ZOO Bojnice.

 • Mama nad všetky poklady sveta

  V jedno krásne nedeľné  slnečné popoludnie 13. mája sa v Kultúrnom centre mesta Nemšová stretli všetky mamičky a babičky pri príležitosti svojho sviatku – Dňa matiek.

  Slávnostným programom si okrem iných škôl aj žiaci  ZŠ sv. Michala uctili svoje mamy a dali im pocítiť, že sú nad všetky poklady sveta. V dojímavom rozprávkovom príbehu o stratenej mame sa všetkým prítomným predstavili žiaci 1. a 2. stupňa, žiaci MŠ sv. Gabriela a žiaci špeciálnych tried pod vedením svojich vyučujúcich. Predstavenie našej školy sa všetkým veľmi páčilo a bolo krásnym darčekom pre všetky prítomné mamičky.

 • XXIV. Ročník atletickej olympiády CZŠ

  11. mája 2018 sa konal XXIV. Ročník atletickej olympiády CZŠ. Podujatie sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom na mestskom štadióne.

  Pozvané boli školy Spojená škola sv. J. Bosca Nová Dubnica, Katolícka spojená škola sv. Michala Nemšová, Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta Trenčín, CZŠ sv. Margity Púchov, Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina, CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin, ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, Katolícka spojená škola Rajec, CZŠ J.Palárika Raková, ZŠ sv. A.Svorada a Benedikta Skalité, ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n/V, CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina –Solinky,  Gymnázium sv. Františka Žilina. 

  Súťažilo sa  v disciplínach chlapci aj dievčatá, 60m, 600m, diaľka, výška, kriket a guľa.

  Z naších súťažiacich sa umiestnili na stupňoch víťazov Felix Papiernik z 9.A v 60m a 1000m na 1. mieste a Adam Húdek tiež z 9.A v skoku do diaľky a hode guľou na 2. mieste.

  Víťazom gratulujeme a zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Do tanca i do skoku v rytme ľudových piesní

  Pozvánka na odborno-zážitkový workshop pre MŠ a ZŠ pre I. stupeň, ŠKD, CVČ, ktorý sa uskutoční na našej Katolíckej spojenej škole Nemšová   23.05. 2018 o 15,00h vo veľkej telocvični. 

  V prípade záujmu sa treba prihlásiť u p. Gašparovej.

  Workshop Do tanca i do skoku

 • LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

  Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, organizuje letný prímestský tábor pre deti Základnej školy sv. Michala Nemšová. 

  Termín: od 16. 07. 2018 do 20. 07. 2018 (Po-Pi )

  Program jednotlivých dní:

  16. 07. - Vršatecké podhradie – hrad, Červenokamenské Bradlo

  17. 07. - Antostál – športové hry a opekačka

  18. 07. - Bohunice - kaštieľ , tvorivé dielne vo veľkej telocvični

  19. 07. - Gazdovstvo Uhliská exkurzia, koníky, rozhľadňa

  20. 07. - Hry a súťaže na školskom  ihrisku  a v telocvični

  CENA tábora: 40€

  Prihlášky je potrebné odovzdať do 29. mája 2018.

  Poplatok za tábor uhradiť najneskôr do 15. júna 2018

  LETNÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR - INFO

 • LETNÝ TÁBOR TATRANČEK

  Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová, pripravilo v tomto školskom roku 2017/2018 letný tábor pre deti v horskom penzióne Grand Bystrá.

  Program tábora: prechádzky prírodou, turistika, kúpanie sa, návšteva Bystrianskej jaskyne, Čiernohorskej železnice, Tarzánia, opekačka, diskotéka, športové hry, súťaže a iné aktivity.

  Cena tábora: 150eur - zahŕňa prepravu autobusom, 5x ubytovanie, 5x denne strava a výlety do okolia podľa programu tábora.

  Termín konania tábora: od 09. 07. – do 14. 07. 2018 /pondelok - sobota

  O deti sa budú starať:
  Mgr. Andrea Poláčková - vedúca tábora
  Mgr. Katarína Hamajová, animátori + zdravotník
  Za účasti a spolupráce riaditeľa školy - PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  Program LT

  Letný tábor - info

 • Modlitba posvätného ruženca

  V mesiaci máj pozývame všetky deti na modlitbu posvätného ruženca do farského kostola sv. Michala spojenú so súťažou. Modlí sa každý deň okrem štvrtka, začiatok je o 17,15h.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dobrodružstvá siedmakov na Devíne

  Krásne počasie aprílových dní nás vyprovokovalo podniknúť ďalšiu akciu:  návštevu Malých Karpát. Našim dopravným prostriedkom je už tradične vlak a mestská doprava. „Turistikovanie“ sme začali v Devínskej Novej Vsi, krátkou cestičkou sme sa dostali k paleontologickej lokalite Sandberg – dnu mora, ktoré kedysi pokrývalo Slovensko. Lúky boli obsypané chráneným hlaváčikom, kosatcom, sem tam poniklecom. Zo Sandbergu bol nádherný výhľad až do Rakúska. Pre objavovateľov záhad bolo k dispozícii aj pieskovisko s paleontologickým materiálom. V diaľke pred sebou sme videli náš cieľ: hrad Devín. Pokračovali sme po turistickom chodníku k labyrintu z kameňov, jeho priemer bol 13 metrov.  Pochod cez lesostep nebola náročná, milé bolo vzájomné zdravenie sa turistov. Vtom sme ho zbadali: Devín bol impozantný. Posledné metre, schody až na  vrchné nádvorie hradu, odkiaľ sme videli sútok riek Dunaj a Morava a v diaľke aj Sandberg: ani sa nám nechcelo veriť, že sme prešli takú dlhú trasu.

  Iveta Strašková, Jana Domsová

 • Oznam

  Dňa 11.5.2018 budú mať žiaci 1. stupňa ZŠ a ŠT Účelové cvičenia v čase od 08.00 - 12.00 hod. Žiaci 2. stupňa budú mať OZO – teoretickú časť v čase od 08.00 - 13.00 hod. Určení žiaci sa zúčastnia v čase od 08.30 - 13.30 hod Atletickej olympiády cirkevných základných škôl v Dubnici n/V.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy,

  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Gabriela pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční 


  v štvrtok  03.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny a v štvrtok 10.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny

  Miesto podávania žiadosti: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

  Telefónny kontakt: 032 / 65 98 331

  Info - plagát

  Žiadosť o prijatie do MŠ pre šk.r. 2018-19

 • OZNAM

  Vedenie Katolíckej spojenej školy v spolupráci so zriadovateľom (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra) oznamuje, že naša škola sa zapojí do mapovania rozvojových potrieb školy z pohľadu všetkých jej aktérov - rodičov, žiakov a pedagógov. Aktivita sa začne dňa 18.4.2018. Zber údajov bude plne anonymný. O výsledkoch Vás škola bude informovať po kompletnom vyhodnotení zozbieraných údajov. Za zapojenie sa do aktivity Vám vopred ďakujeme.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Operačný program - Ľudské zdroje

  Katolícka spojená škola v Nemšovej získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi, vďaka čomu podporuje trend zvyšovania štandardu kvality výchovy a vzdelávania svojich žiakov.

  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na jeho realizáciu získa škola do svojho rozpočtu na nasledujúcich 36 mesiacov nenávratný finančný príspevok.
  Dňa 2.3.2018 škola začala oficiálne realizovať hlavné aktivity dopytového projektu „Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou“, cieľom ktorého je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy, ktoré zabezpečia nasýtenie ich sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb. Projekt prispieva k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov, vašich detí. O kvalitu vzdelávania a výchovy sa od marca 2018 starajú aj traja novo-prijatí asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Všetky tieto novovzniknuté pracovné pozície, najmä však školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú veľkým prínosom pre žiakov a rodičov, ktorí môžu ich služby využívať priamo v škole. Týmto sa škola snaží o skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výchovy cestou individuálneho a profesionálneho prístupu ku každému žiakovi.

  Projekt

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  JARNÝ ZBER PAPIERA sa začína od 17. 04. – 20.04. 2018 

  Papier môžete priniesť utorok a piatok od 7,00h – do 14,45h,  stredu a štvrtok od 7,00h – 16,00h (kojtajner medzi jedálňou a telocvičňou). Je potrebné sa nahlásiť na recepcii alebo u. p. školníka.
  Týmto vyzývame všetkých žiakov, pedagógov, rodičov detí a ostatných pracovníkov Katolíckej spojenej školy, ktorej súčasťou je aj Materská škola sv. Gabriela, aby sa zapojili do jarného zberu.
  Súťažiť môžu jednotlivci, ale aj triedy.

  Najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení !

 • Kreslenie v Dinoparku

  Naše cesty za kreslením s krúžkom "Kaligrafia a kreslenie v prírode" pokračujú. V apríli sme podnikli výpravu do Dinoparku. Cestu vo vlaku sme si krátili veselým rozprávaním, hrami a kreslením. Počasie nám veru prialo, celý deň slnko. Najprv sme si pozreli surikaty a ďalšie zvieratá, ale nie dlho, lebo sme sa nevedeli dočkať, kedy už budeme v údolí dinosaurov. Tu nás čakal Fino Dino a Dina Mina, najprv sme ich stretli na cestičke, a potom videli aj vo filme. 3D! S okuliarmi. Keď sme prešli celé údolie, každý si vybral, ktorého dinosaura chce kresliť. Bola to zábava, dinosaury sa dobre kreslia, lebo nám neutekali. Nabudúce už skúsime kresliť aj zvieratká. Teraz nebolo kedy, lebo sme museli ešte vyskúšať paleontologické ihrisko, kde sme sa mohli hrať na archeológov, a, samozrejme, lanovú dráhu s toboganom. 

  Bol to veru vydarený výlet! 

  Žiaci krúžku "kaligrafia a kreslenie v prírode" s pani učiteľkou J. Domsovou

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová, organizačná zložka Základná škola sv. Michala   oznamuje rodičom, že

  zápis detí do 1. ročníka

  pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

  v dňoch 10. – 11. apríla 2018

  v čase od 13,00 - 18,00 hod 

  12. apríla 2018 

  v čase od 8:00 - 12:30hod

   

  Škola našim deťom ponúka:

  - výchovu a vyučovanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky v atmosfére tolerancie, pravdy a lásky,

  - otvorenie prípravného ročníka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou,

  - vyučovanie anglického jazyka už od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka, nemeckého alebo ruského, prebieha v dvoch moderne vybavených jazykových učebniach,

  - vyučovanie informatiky od 3. ročníka v dvoch počítačových učebniach vybavených najnovšou výpočtovou technikou,

  - využívanie informačných technológií pri vyučovaní  vo viacerých vyučovacích predmetoch,

  - vyučovanie prostredníctvom interaktívnej tabule s využitím moderných vyučovacích programov,

  - podpora rastu nadaných detí,

  - pravidelné organizovanie školy v prírode, plaveckého a lyžiarskeho kurzu aj na prvom stupni,

  - škola organizuje olympiády vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch, biblickú olympiádu, žiaci majú možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a projektov,

  - v rámci vyučovacieho procesu organizujeme rôzne exkurzie a výlety na Slovensku aj v zahraničí,

  - možnosť trávenia voľného času detí a rozvíjanie ich záujmov v školskom klube detí od 6.30 hod. do 16.15 hodiny popoludní,

  - zmysluplné a efektívne využívanie voľného času detí v širokej ponuke pravidelnej krúžkovej činnosti a príležitostných akcií cez školské Centrum voľného času (športové, jazykové, umelecko-kultúrne, vzdelávacie krúžky; výlety, letné tábory, športové aktivity a iné.)

  - odborné služby školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a školského logopéda,

  - pre deti s mentálnym a telesným postihnutím možnosť zápisu do špeciálnych tried,

  - príjemné školské prostredie s modernými pestrofarebnými triedami a kvalitným školským nábytkom,

  - úschova osobných vecí do uzamykateľných šatňových skriniek;

  - zmodernizované priestory toaliet;

  - pohybové aktivity v dvoch telocvičniach s lezeckou stenou a v posilňovni, vonkajšie ihriská,

  - možnosť žiakov stravovať sa v zmodernizovanej jedálni priamo v budove školy

  Naša škola sa stáva kultúrnym, športovým a spoločenským centrom mesta a regiónu. Škola je otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti so špecifickým dôrazom na vzdelanie, integráciu, podporu rodiny a vzťah k okoliu. Naša škola má snahu formovať žiaka na celostnú kresťanskú osobnosť, rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť všetkých k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať spoločne a vzájomne sa rešpektovať. Naším ďalším cieľom je viesť žiakov k zodpovednosti, čestnosti a samostatnosti.

  Budúcich prváčikov medzi nami radi privítame!

  K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa priniesť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

  Zápis - 1.ročník - plagát

 • Prípravný ročník

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

  Aké výhody so sebou prináša Prípravný ročník  pre deti s NKS ?

  • dieťa hravo nabieha na školský systém
  • zvyká si na školské povinnosti v prostredí hračiek
  • prípravný ročník sa počíta do povinnej školskej dochádzky
  • činnosť detí je členená ako v škole, no prispôsobená ich individuálnym a okamžitým potrebám
  • prípravný ročník je náročnejší ako škôlka, no hravejší ako škola

  Prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou na Katolíckej spojenej škole v Nemšovej Vám ponúka komplexnú ranú starostlivosť o Vaše dieťa.

  • individuálna logopedická intervencia
  • celodenný rozvoj komunikačných zručností
  • zraková stimuláciu
  • sluchovú stimuláciu
  • rozvíjanie predmatematických a matematických predstáv
  • rozvíjanie grafomotoriky, jemnej a hrubej motoriky
  • fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
  • rozširovanie predčitateľských zručností
  • bilaterálna integrácia

  Denný režim a rozvrh v Prípravnom ročníku v KSŠ Nemšová je navrhnutý a koncipovaný tak, aby sa deti nepreťažovali, no mali plnohodnotne využitý čas na ich plnohodnotný, primeraný vývin.

  Po dohode s rodičmi dieťaťa  sa môžeme prostredníctvom diagnostických materiálov lepšie pozrieť na oslabené čiastkové funkcie – prostredníctvom Metodiky Sindelar pri predchádzaní porúch učenia a zamerať sa na ich odstránenie. Môžeme sa sústrediť na oslabenú pozornosť a sústredenie cez Metodiku Kuprev.  

  Deti majú k dispozícii aj Školský klub detí a množstvo zaujímavých krúžkov cez Centrum voľného času ako súčasť KSŠ v Nemšovej.

  Prípravný ročník pre deti s NKS - info

 • Výtvarná súťaž - Zážitky našej rodiny

  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v školskom roku 2017-2018 Zážitky našej rodiny:

  I. stupeň:

  1. miesto: Michaela Králiková 1. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Adela Artmannová 2. A

  ZŠ J. Palu Nemšová

  3. miesto: Vanesa Pastúchová 4. B

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  II. stupeň:

  1. miesto: Alexandra Remová 6. A

  ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie

  2. miesto: Viktória Krajčiová 6. A

  ZŠ sv. Michala Nemšová

  3. miesto: Ema Vandžalová 6. B

  ZŠ J. Palu Nemšová

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 24. 1. 2018 sa v ZŠ Kubranská, Trenčín, uskutočnilo okresné kolo 67. ročníka Matematickej olympiády. Reprezentovali nás Kristína Galková z 9.A triedy v kategórii Z9 a Patrik Navrátil z 5.B triedy v kategórii Z5. Patrik Navrátil pod vedením p. uč. Gabajovej bol úspešným riešiteľom a v kategórii Z5 sa spomedzi 47 zúčastnených žiakov umiestnil na výbornom delenom 2.-6. mieste.
  Srdečne blahoželáme! Obom žiakom patrí vďaka za reprezentáciu školy.
  Mgr. Adriana Gabajová, vyučujúca MAT

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria