Navigácia

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Pondelok 28. 5. 2018

Fotogaléria

Školský rok:

Novinky

 • Už ôsmy rok Múzeum praveku v Bojniciach organizovalo výtvarnú súťaž, v tomto školskom roku na tému Pravekí šamani. Tri triedy z celého Slovenska získali ako odmenu výlet do Prepoštskej jaskyne, kde žili neandrtálci. Zo 158 zúčastnených tried bola medzi troma víťazmi aj 7. B z našej školy. Počasie sa vydarilo, nezožral nás šabľozubý tiger. Obdivovali sme repliky pravekých nástrojov, hudobných nástrojov a šperkov. Odvážlivci si vyskúšali kostým pravekého šamana.Okrem poučnej návštevy v Múzeu praveku sme zavítali aj do ZOO Bojnice.

 • V jedno krásne nedeľné slnečné popoludnie 13. mája sa v Kultúrnom centre mesta Nemšová stretli všetky mamičky a babičky pri príležitosti svojho sviatku – Dňa matiek.

  Slávnostným programom si okrem iných škôl aj žiaci ZŠ sv. Michala uctili svoje mamy a dali im pocítiť, že sú nad všetky poklady sveta. V dojímavom rozprávkovom príbehu o stratenej mame sa všetkým prítomným predstavili žiaci 1. a 2. stupňa, žiaci MŠ sv. Gabriela a žiaci špeciálnych tried pod vedením svojich vyučujúcich. Predstavenie našej školy sa všetkým veľmi páčilo a bolo krásnym darčekom pre všetky prítomné mamičky.

 • 11. mája 2018 sa konal XXIV. Ročník atletickej olympiády CZŠ. Podujatie sa uskutočnilo v Dubnici nad Váhom na mestskom štadióne.

  Pozvané boli školy Spojená škola sv. J. Bosca Nová Dubnica, Katolícka spojená škola sv. Michala Nemšová, Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta Trenčín, CZŠ sv. Margity Púchov, Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina, CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka Martin, ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica, Katolícka spojená škola Rajec, CZŠ J.Palárika Raková, ZŠ sv. A.Svorada a Benedikta Skalité, ZŠ Ž.Bosniakovej Teplička n/V, CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina –Solinky, Gymnázium sv. Františka Žilina.

 • Pozvánka na odborno-zážitkový workshop pre MŠ a ZŠ pre I. stupeň, ŠKD, CVČ, ktorý sa uskutoční na našej Katolíckej spojenej škole Nemšová 23.05. 2018 o 15,00h vo veľkej telocvični.

  V prípade záujmu sa treba prihlásiť u p. Gašparovej.

  Workshop Do tanca i do skoku

 • Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, organizuje letný prímestský tábor pre deti Základnej školy sv. Michala Nemšová.

  Termín: od 16. 07. 2018 do 20. 07. 2018 (Po-Pi )

  Program jednotlivých dní:

  16. 07. - Vršatecké podhradie – hrad, Červenokamenské Bradlo

  17. 07. - Antostál – športové hry a opekačka

  18. 07. - Bohunice - kaštieľ , tvorivé dielne vo veľkej telocvični

  19. 07. - Gazdovstvo Uhliská exkurzia, koníky, rozhľadňa

  20. 07. - Hry a súťaže na školskom ihrisku a v telocvični

 • Centrum voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy Nemšová, pripravilo v tomto školskom roku 2017/2018 letný tábor pre deti v horskom penzióne Grand Bystrá.

  Program tábora: prechádzky prírodou, turistika, kúpanie sa, návšteva Bystrianskej jaskyne, Čiernohorskej železnice, Tarzánia, opekačka, diskotéka, športové hry, súťaže a iné aktivity.

  Cena tábora: 150eur - zahŕňa prepravu autobusom, 5x ubytovanie, 5x denne strava a výlety do okolia podľa programu tábora.

  Termín konania tábora: od 09. 07. – do 14. 07. 2018 /pondelok - sobota

 • V mesiaci máj pozývame všetky deti na modlitbu posvätného ruženca do farského kostola sv. Michala spojenú so súťažou. Modlí sa každý deň okrem štvrtka, začiatok je o 17,15h.

  Tešíme sa na Vás!

 • Krásne počasie aprílových dní nás vyprovokovalo podniknúť ďalšiu akciu: návštevu Malých Karpát. Našim dopravným prostriedkom je už tradične vlak a mestská doprava. „Turistikovanie“ sme začali v Devínskej Novej Vsi, krátkou cestičkou sme sa dostali k paleontologickej lokalite Sandberg – dnu mora, ktoré kedysi pokrývalo Slovensko. Lúky boli obsypané chráneným hlaváčikom, kosatcom, sem tam poniklecom. Zo Sandbergu bol nádherný výhľad až do Rakúska. Pre objavovateľov záhad bolo k dispozícii aj pieskovisko s paleontologickým materiálom. V diaľke pred sebou sme videli náš cieľ: hrad Devín. Pokračovali sme po turistickom chodníku k labyrintu z kameňov, jeho priemer bol 13 metrov. Pochod cez lesostep nebola náročná, milé bolo vzájomné zdravenie sa turistov. Vtom sme ho zbadali: Devín bol impozantný. Posledné metre, schody až na vrchné nádvorie hradu, odkiaľ sme videli sútok riek Dunaj a Morava a v diaľke aj Sandberg: ani sa nám nechcelo veriť, že sme prešli takú dlhú trasu.

 • Dňa 11.5.2018 budú mať žiaci 1. stupňa ZŠ a ŠT Účelové cvičenia v čase od 08.00 - 12.00 hod. Žiaci 2. stupňa budú mať OZO – teoretickú časť v čase od 08.00 - 13.00 hod. Určení žiaci sa zúčastnia v čase od 08.30 - 13.30 hod Atletickej olympiády cirkevných základných škôl v Dubnici n/V.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy,

  oznamuje rodičom, že

  podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Gabriela pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční


  v štvrtok 03.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny a v štvrtok 10.05.2018 od 14:30 do 17:00 hodiny

  Miesto podávania žiadosti: Materská škola sv. Gabriela, Školská 9, Nemšová

  Telefónny kontakt: 032 / 65 98 331

  Info - plagát

  Žiadosť o prijatie do MŠ pre šk.r. 2018-19

 • Vedenie Katolíckej spojenej školy v spolupráci so zriadovateľom (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra) oznamuje, že naša škola sa zapojí do mapovania rozvojových potrieb školy z pohľadu všetkých jej aktérov - rodičov, žiakov a pedagógov. Aktivita sa začne dňa 18.4.2018. Zber údajov bude plne anonymný. O výsledkoch Vás škola bude informovať po kompletnom vyhodnotení zozbieraných údajov. Za zapojenie sa do aktivity Vám vopred ďakujeme.

  PaedDr. Lubomír Král, PhD.

  riaditeľ školy

 • Katolícka spojená škola v Nemšovej získala grant na podporu individuálnej práce s deťmi, vďaka čomu podporuje trend zvyšovania štandardu kvality výchovy a vzdelávania svojich žiakov.

  Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Na jeho realizáciu získa škola do svojho rozpočtu na nasledujúcich 36 mesiacov nenávratný finančný príspevok.
  Dňa 2.3.2018 škola začala oficiálne realizovať hlavné aktivity dopytového projektu „Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou“, cieľom ktorého je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy, ktoré zabezpečia nasýtenie ich sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb. Projekt prispieva k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií našich žiakov, vašich detí. O kvalitu vzdelávania a výchovy sa od marca 2018 starajú aj traja novo-prijatí asistenti učiteľa, školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Všetky tieto novovzniknuté pracovné pozície, najmä však školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú veľkým prínosom pre žiakov a rodičov, ktorí môžu ich služby využívať priamo v škole. Týmto sa škola snaží o skvalitnenie a zefektívnenie vzdelávania a výchovy cestou individuálneho a profesionálneho prístupu ku každému žiakovi.

 • JARNÝ ZBER PAPIERA sa začína od 17. 04. – 20.04. 2018

  Papier môžete priniesť utorok a piatok od 7,00h – do 14,45h, stredu a štvrtok od 7,00h – 16,00h (kojtajner medzi jedálňou a telocvičňou). Je potrebné sa nahlásiť na recepcii alebo u. p. školníka.
  Týmto vyzývame všetkých žiakov, pedagógov, rodičov detí a ostatných pracovníkov Katolíckej spojenej školy, ktorej súčasťou je aj Materská škola sv. Gabriela, aby sa zapojili do jarného zberu.
  Súťažiť môžu jednotlivci, ale aj triedy.

  Najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení !

 • Naše cesty za kreslením s krúžkom "Kaligrafia a kreslenie v prírode" pokračujú. V apríli sme podnikli výpravu do Dinoparku. Cestu vo vlaku sme si krátili veselým rozprávaním, hrami a kreslením. Počasie nám veru prialo, celý deň slnko. Najprv sme si pozreli surikaty a ďalšie zvieratá, ale nie dlho, lebo sme sa nevedeli dočkať, kedy už budeme v údolí dinosaurov. Tu nás čakal Fino Dino a Dina Mina, najprv sme ich stretli na cestičke, a potom videli aj vo filme. 3D! S okuliarmi. Keď sme prešli celé údolie, každý si vybral, ktorého dinosaura chce kresliť. Bola to zábava, dinosaury sa dobre kreslia, lebo nám neutekali. Nabudúce už skúsime kresliť aj zvieratká. Teraz nebolo kedy, lebo sme museli ešte vyskúšať paleontologické ihrisko, kde sme sa mohli hrať na archeológov, a, samozrejme, lanovú dráhu s toboganom.

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria