Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Akcie MŠ

September

Turistická vychádzka- pozorovanie zmien v prírode

Poznávacie vychádzky- posilňovať kladný vzťah detí k blízkemu okoliu

Hry na školskom dvore, kreslenie kriedou na školskom ihrisku

Jesenná brigáda

Október

Jesenná vychádzka spojená so zberom jesenných plodov

Zber papiera

Výstava ovocia a zeleniny + prezentácia detských produktov

Púšťanie šarkanov

Deň úcty k starším

Tekvičkový deň- výroba svetlonosov

November

Divadelné predstavenie

Bezpečnosť na ceste – Stretnutie zo záchranárom (pracovník červeného kríža)

Príprava na advent (vianočná dekorácia v spolupráci s rodičmi)

Návšteva cintorína - Pamiatka zosnulých, Sviatok všetkých svätých

December

Mikuláš medzi nami

Vianočné besiedky- posedenie pri stromčeku s rodičmi

Vianočné tvorivé dielničky- výzdoba tried

Pečenie perníkov

Vyzdobené vianočné mesto- vychádzky do okolia

Január

Stavby zo snehu- súťaž o najväčšieho snehuliaka

Zimná športová olympiáda

Starostlivosť o vtáčiky v zime- kŕmenie

Február

Návšteva ZŠ- spolupráca ZŠ s MŠ

Fašiangový karneval - detská diskotéka

Začiatok pôstu, modlitby krížovej cesty

Návšteva Mestského múzea

Marec

Návšteva Mestskej knižnice pri príležitosti mesiaca knihy

Výstava rozprávkových kníh

Jarná vychádzka spojená s pozorovaním zmien v prírode

Príprava na Veľkú noc

Apríl

Zápis detí do MŠ

Jarná brigáda

Divadelné predstavenie

Deň zeme spojený s brannou vychádzkou do prírody (zapájanie detí do pohybových aktivít)

Máj

Zápis detí do 1.ročníka

Mesiac Panny Márie - modlitba ruženca

Deň matiek - besiedka

Návšteva príslušníkov záchranných zložiek (stretnutie zo záchranárom, políciou, hasičmi)

Zber papiera

Jún

Koncoročný výlet

MDD- týždeň detskej radosti

Deň otcov

Rozlúčka s predškolákmi

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria