Navigácia

Základná škola sv. Michala

Pedagogický zbor ZŠ

Riaditeľ školy: PaedDr. Lubomír Král, PhD
Zástupkyňa riaditeľa školy: RNDr. Jankovičová Janka
Duchovný správca školy: Mgr. Ján Smolka

Pedagogickí zamestnanci:

I. Stupeň

Mgr. Katarína Hamajová

Mgr. Zuzana Ďurišová

Mgr. Katarína Hromníková

Mgr. Ľuboš Karlík

Mgr. Katarína Forgáčová

Vdp. Mgr. Ján Smolka

II. Stupeň

PaedDr. Lubomír Král, PhD

RNDr. Jankovičová Janka

Mgr. Adriana Gabajová

Mgr. Bortelová Mária

Mgr. Babulíková Petra

Ing. Iveta Strašková

Ing. Vladislav Bortel

Mgr. Hanták Juraj

Ing. Roman Uličný

Mgr. Lenka Vrtíková

Mgr. Mária Minárechová

Mgr. Mária Urbánková

Mgr. Monika Tatranská - výchovný poradca

PaedDr. Eva Králová,  PhD

Mgr. Oľga Mutňanská

Mgr. Sabina Gézeová

Mgr. Veronika Meščánková

Učitelia špeciálnych tried

Mgr. Radka Goneková

Mgr. Zuzana Merková

Mgr. Minarechová Kristína


Asistenti učiteľa  

Anton Balek

Bc. Tomáš Tomeček

Mgr. Mária Tatranská

Bc. Juliana Begáňová

Ing. Jarmila Šumichrastová

Vychovávateľky v školskom klube detí  

Bc. Petronela Novosadová

Mgr. Oľg Mutňanská

 

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria