Navigácia

Školský psychológ

Psychologické poradenstvo v škole: Mgr. Mária Vodičková, školský psychológ

Konzultačné hodiny:

Pondelok - piatok: od 7.45 do 14.00

Kontakt: maria.vodickova7@gmail.com

Tel: +421902483053

Školský psychológ pôsobí v našej škole od marca 2018.
Práca školského psychológa spočíva vo vykonávaní odbornej činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie
k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov.
Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria