Navigácia

Centrum voľného času

Plán akcií

Plán práce  mimoškolských aktivít CVČ  na školský rok 2017/2018

 

September

 • Tvorba ponuky krúžkovej činnosti
 • Zisťovanie záujmu o krúžky a prijímanie záväzných žiadostí do CVČ /15.09.2017/
 • Vydanie vzdelávacích poukazov /10.09.2017/
 • Prijatie vzdelávacích poukazov /do 22.09.2017/
 • Odoslanie vzdelávacích poukazov /26.09.2017/
 • Tvorba plánov jednotlivých krúžkov /do 30.09.2017/
 • 25. ročník turnaja o putovný pohár sv. Michala/29.09.2017/

 

Október

 • Súťaž ,,Domestos pre školy“ /október 2017/
 • Modlitba sv. ruženca v kostole /október 2017/
 • Školské športové turnaje /október 2017/    
 • Tvorivé popoludnie – jesenná koláž/október 2017/
 • Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch /október 2017/
 • Jesenné prázdniny /30.-31.10.2017/

 

November

 •  Školská výtvarná súťaž /november 2017/
 •  Vianočné dekorácie /november 2017/     
 •  Deň otvorených dverí /november 2017/
 •  Katarínska diskotéka pre 1. a 2. stupeň /november 2017/
 •  Nácvik Vianočného programu /november 2017/

 

December

 

 • Sv. Mikuláš na škole /05.12.2017/
 • Mikulášsky jarmok - program /december 2017/
 • Vianočné trhy na škole /december 2017/
 • Vianočná akadémia - Jasličková slávnosť /25.12. 2017/
 • Vianočné prázdniny /od 23.12. 2017-05.01.2018/

 

Január

 • Súťaž o najkrajšieho snehuliaka /2018/
 • Beseda na tému: ,,Drogy okolo nás“ /január 2018/
 • Záujmová činnosť podľa plánu/január 2018/
 • Polročné prázdniny/od 02.02. 2018/

 

Február

 • Tehlička pre deti v Afrike / február 2018/
 • Zdravá výživa /február 2018/
 • Fašiangový karneval /február 2018/
 • Kino deň
 • Jarné prázdniny /od 19.02. – 23.02. 2018/

  

Marec

 • Návšteva mestskej knižnice /marec 2018/
 • Tvorivé dielne /marec 2018/
 • Výtvarná súťaž /marec 2018/
 • Tehlička pre deti v Afrike/priebežne 2018/

 

Apríl

 • Príprava programu ku Dňu matiek II st. /apríl - máj 2018/
 • Chránime si prírodu- úprava a čistenie okolia /apríl 2018/
 • Tvorivé dielne- veľkonočná výzdoba /apríl 2018/

 

 

Máj

 • Deň matiek – vystúpenie detí ZŠ sv. Michala, MŠ sv. Gabriela /2. májová nedeľa/
 • Jarný zber papiera /máj 2018/
 • Dopravná výchova a ,,JA“ /máj 2018/

 

 

Jún

 • MDD /01.06. 2018/
 • Zber  tetrapakov –EV / 2018/
 • Ukončenie krúžkovej činnosti a vyhodnotenie /do 15.06. 2018/ 
 • Vyhodnotenie plánu práce CVČ /do 06.07. 2018/

 

Júl - August   

 •  Letné prázdniny /od 02. 07. – 31. 08. 2018/
 •  Plánovanie nového školského roka  2018/2019

Novinky

Kontakt

 • Katolícka spojená škola
  Školská 9, 914 41 Nemšová
  zs.sv.michala@gmail.com
 • +421 326598331

Fotogaléria