Navigácia

Centrum voľného času

Ponuka krúžkovej činnosti

Školský rok 2017/2018
 

ANJ pre predškolákov MŠ - Huráková Mgr.

Logopédia MŠ -Merková, Mgr.

EĽKONIN pre predškolákov MŠ - Merková, Mgr.

Náboženstvo pre najmenšíchMŠ - Vrtíková,  Mgr.

PC pre predškolákov MŠ - Bortel, Ing.

Robolab a práca s PC  I., II.  ZŠ - Bortel, Ing.

Počítačový 1.-4.r. - Karlík, Mgr.

 Športovček  4.r. -Hamajová, Mgr.

Zábavníček 4.r. - Hamajová, Mgr.

Kaligrafický   ZŠ /kaligrafické práce/- Domsová, PhDr.

Kreslenie v prírode ZŠ  /kreslenie na cestách/ - Domsová, PhDr.

Dobrodružstvá  siedmakov  I., II. odd. - Strašková , Ing.

Domsová, PhDr. Florbal  2.-6.r.- Merková, Mgr.

Florbal  II.st.- Ványi, Begáň

Cvičenia  zo SJL 9.r. - Urbánková Mgr.

Cvičenia z MAT  9r. - Gabajová, Mgr.

Výtvarné súťaže I., II.st  /maľovanie, kreslenie, súťaže/- Minárechová, Mgr.

Výtvarníček  3. r. - Peťková, Mgr.

Liturgický spev ZŠ /nácvik spevu k sv. omši/ - Tatranská, Mgr.

Biblický  ZŠ /biblická olympiáda/ - Tatranská, Mgr.

Túlavé topánky  ZŠ - Hromníková, Mgr.

KUPOZ- podpora aktivity a pozornosti detí v krajine hlások a písmen ZŠ - Merková, Mgr.

Plavecký krúžok 5.-9. roč. - Merková, Mgr.

Folklórne tance  - Mutňanská, Mgr.

Šikovné ručičky 1.-2.r. - Novosadová, Bc.

Tvorivé dielne 3.-7.r. - Novosadová, Bc.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria