Navigácia

Centrum voľného času

Ponuka krúžkovej činnosti

Školský rok 2018/2019
 

Názov krúžku

Vedúci krúžku        

Názov krúžku                             

Vedúci krúžku

Hravá Angličtina                              MŠ

Babulíková, Mgr.

Cvičenia  zo SJL                                         9.r.

Urbánková Mgr.

Nemčina hravou formou              MŠ

Račeková, Mgr, Art.

Zábavné fotografovanie - tvorba amatérskej foto podľa tém + text       ZŠ

Urbánková Mgr.

Pohybové hry pre predškolákov  MŠ

Hošová, Bc.

Cvičenia  zo SJL                                      II. st 

Vrtíková, Mgr.

Individuálny rozvoj komunikačných zručností                               MŠ, ZŠ

Merková, Mgr.

Cvičenia z MAT                                           9r.

Gabajová, Mgr.

Trénujeme si pamäť a zmysly

                                                            MŠ, ZŠ

Merková, Mgr.

Spíkuj ako profík

/konverzácia  v ANJ/                   6. –7. roč.

Babulíková, Mgr.

Štvrtácky MIX      

                                                                4. B

Forgáčová, Mgr.

Liturgický spev                                             ZŠ

/nácvik spevu k sv. omši/                           

Tatranská, Mgr.

Robolab a práca s PC                    ZŠ

Bortel, Ing.

Biblický                                                            ZŠ /biblická olympiáda/

 Tatranská, Mgr.

Počítačový                                     1.-4.r.

Karlík, Mgr.

Kuchársky                                                  II.st

/varenie a pečenie/

Minarechová, Mgr.

Muzikantský                                   3. A

Karlík, Mgr.

Šikovné ruky pre ŠT

Goneková, Mgr

Zábavníček                                    5. roč.

Hamajová, Mgr.

Túlavé topánky                                              ZŠ

Hromníková, Mgr.

Kaligrafický                                          /kaligrafické práce/                       ZŠ    

Domsová, PhDr.

Lekárnička pre deti s problémami v učení                                                           ZŠ

Merková, Mgr.

Kreslenie v prírode                             /kreslenie na cestách/                  ZŠ

Domsová, PhDr.

Turistika, Cyklistika                              

(sobota)

Merková, Mgr.

Dobrodružstvá  ôsmaka    

8.A, 8.B

Strašková , Ing.

Domsová, PhDr.

Florbal,                                                         ZŠ    

Merková, Mgr.

Šikovné ručičky                     1.-2.roč.

Novosadová, Bc.

Lezenie – lezecká stena                       II. st.

Hanták, Mgr.

Tvorivé dielne                        3.-6.roč.

Novosadová, Bc

Posilovňa                                                   II. st.

Hanták, Mgr.

Prírodovedný

/včelársky, rybársky/                  ZŠ

Šimončík, Ing.

Kukučka

Parkur                                                        II. st.

Hanták, Mgr.

Futbal                                               MŠ,ZŠ

Straka

Športy v prírode – lyžovanie               ZŠ

PaedDr. Král, PhD.

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria