Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Režim dňa

06.00 – 08,00
Otvorenie MŠ sv. Gabriela, schádzanie detí, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity
08,00 – 08,30
Ranný kruh - spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít
Pohybové a relaxačné cvičenie
Činnosť zabezpečujúca životosprávu
08,30 – 08,40
Osobná hygiena
08,40 – 09,10
Desiata –stolovanie, stravovanie
09,10 – 11,20
- Hry a hrové činnosti
- Edukačné aktivity zamerané na rozvoj perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa
- Pobyt vonku: vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore
a edukačné aktivity so zameraním pohybovým, ekologickým, environmentálnym, dopravným...
Činnosť zabezpečujúca životosprávu
11,20 – 11,30
Osobná hygiena
11,30 – 12,00
Obed – stolovanie, stravovanie
Osobná hygiena, čistenie zubov
do 14,00
Odpočinok
14,00 – 14,10
Pohybové a relaxačné cvičenie
Činnosť zabezpečujúca životosprávu Osobná hygiena
14,10 – 14,30
Olovrant – stolovanie, stravovanie
14,30 – 16,00
Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa
- Odchod detí domov
- Zatvorenie MŠ sv. Gabriela

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria