Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Pedagogický zbor MŠ

Riaditeľ KSŠ:      

PaedDr. Lubomír Král, PhD

 

Trieda Svetielka I. 

Bc. Želmíra Patková – triedna učiteľka
Mgr. Katarína Pružincová – učiteľka

Trieda Svetielka II. 

Mgr. Oľga Mutňanská - triedna učiteľka
Ivana Holbová – učiteľka

Trieda Svetielka III. 

Lenka Hošová - triedna učiteľka
PaedDr. Anna Jakúbková – učiteľka

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria