Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Pedagogický zbor MŠ

 

Riaditeľ KSŠ: PaedDr. Lubomír Král, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ: Bc. Patková Želmíra

 

Trieda Svetielka I.:     Ivana Holbová – triedna učiteľka

                                      Janka Vavrúšová - učiteľka

Trieda Svetielka II.:    Mgr. Katarína Pružincová – triedna učiteľka

                                      Bc. Želmíra Patková – učiteľka

Trieda Svetielka III.:  Bc. Lenka Hošová - triedna učiteľka

                                                  Eva Lachká - učiteľka

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria