Navigácia

Materská škola sv. Gabriela

Triedy MŠ

MŠ sv. Gabriela sa stala od 1. 9. 2013 organizačnou zložkou Katolíckej spojenej školy. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. MŠ sv. Gabriela má tri oddelenia: Svetielka I, Svetielka II, Svetielka III.                    

Medzi ZŠ a MŠ je vzájomná prepojenosť, čo umožňuje deťom predškolského veku oveľa plynulejší prechod do 1. ročníka Základnej školy sv. Michala.

Triedy materskej  školy sú v prevádzke pondelok -  piatok, v čase od 6,00 do 16,00 hod. V ranných (6,00h-7,30h) a popoludňajších hodinách (15,00h-16,00h) sa deti schádzajú a rozchádzajú v dvoch triedach. 

Triedy v MŠ:

- Svetielka I    14 detí

- Svetielka II   18 detí

- Svetielka III   23 detí

Novinky

Kontakt

  • Katolícka spojená škola
    Školská 9, 914 41 Nemšová
    zs.sv.michala@gmail.com
  • +421 326598331

Fotogaléria